history

10 ľudí, bez ktorých by sa Apple nezaobišiel: #10 muž, ktorý dohliada na dizajn iPhone, iPod a možno aj Apple Car

10 ľudí, bez ktorých by sa Apple nezaobišiel: #10 muž, ktorý dohliada na dizajn iPhone, iPod a možno aj Apple Car

V modernej spoločnosti sa nájde len málo ľudí, ktorí by k jablčnej spoločnosti nevedeli priradiť 3 dôležité mená. Podobné percento by ich však zvládlo vymenovať aspoň 10. Ako ste na tom vy? Usudzujúc z toho, že listujete stránkami nášho famózneho internetového magazínu, dovoľujem si vás, vážení čitatelia, považovať za fanúšikov
By Roman Poliak