10 ľudí, bez ktorých by sa Apple nezaobišiel: #10 muž, ktorý dohliada na dizajn iPhone, iPod a možno aj Apple Car

· 2 min read
10 ľudí, bez ktorých by sa Apple nezaobišiel: #10 muž, ktorý dohliada na dizajn iPhone, iPod a možno aj Apple Car

V modernej spoločnosti sa nájde len málo ľudí, ktorí by k jablčnej spoločnosti nevedeli priradiť 3 dôležité mená. Podobné percento by ich však zvládlo vymenovať aspoň 10. Ako ste na tom vy? Usudzujúc z toho, že listujete stránkami nášho famózneho internetového magazínu, dovoľujem si vás, vážení čitatelia, považovať za fanúšikov Apple a jeho zariadení. A vy nimi aj ste, však? A nemal by vzdelaný a rozhľadený fanúšik poznať viac ako notorické Jobs-Cook-Ive? Otázku ponechám v rečníckej rovine. Tým, ktorí odpovedali podľa svojho dobrého svedomia (a mojich predstáv), sme pripravili sériu aktuálne najvýznamnejších patrónov značky s logom jasne vypovedajúcim o pevnosti vôle prvej ženy (s iluminátskymi koreňmi, pravdaže).

Prvým pánom, ktorého meno si treba zapísať do mudrovníčku (keď môže byť „debilníček“...) je Steve Zadesky. Vševediaci Google spája jeho meno najmä s klebetami o tajnom projekte Apple (o ktorom vie každý, azda len Apple nie) - a síce výrobe Apple auta, čo ešte podporuje fakt, že tento sympoš kedysi pracoval ako inžinier vo Forde. Do Apple bol prizvaný, aby sa zapojil do práce na dizajne pripravovaného iPodu. Keď bolo zariadenie úspešne predstavené verejnosti, vypracoval model „príručného bezdrátového elektronického zariadenia“, ktoré nie náhodou vyzerá presne ako prvý iPhone.

Meno Steve Zadesky je tiež možné nájsť na mnohých zaujímavých patentov, napríklad patent na bezdrátovú nabíjaciu stanicu. Ak vezmete do úvahy, že na prvom iPode sa pracovalo od roku 1999, a tiež blížiacu sa zmenu poslednej cifri v kalendári, vyjde vám, že je tento pán súčasťou najhodnotnejšej značky sveta už úctyhodných 18 rokov. (V práci si teda zatiaľ vypiť nemôže, keďže v Amerike je to povolené až od 21 ;) )

Verím, že sa mi podarilo postrčiť vás k malému rešeršu a zmemorovaniu tohto mena. V znalosťami vybavenej spoločnosti to určite nevyjde nazmar. Dvojnásobný úžitok sa vám podarí dosiahnuť, ak si ďalší článok z tejto série prečítate aj o týždeň.

zdroj: www.businessinsider.com

Related Articles

Týždňový newsfilter + Podcast #10
· 9 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #09
· 9 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #08
· 9 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #07
· 8 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #06
· 7 min read