Nebezpečenstvá využívania free WiFi hotspotov

· 3 min read
Nebezpečenstvá využívania free WiFi hotspotov


IT spoločnosť Avast testovala Free WiFi hotspoty na verejnosti, aby zistila, koľko ľudí by padlo do pasce hekerom.
Zdroj: blog.avast.com
Počas národného zhromaždenia republikánov spoločnosť Avast, ktorá sa stará celosvetovo o bezpečnosť technológií, vytvorila niekoľko Free WiFi hotspotov, aby zistila, koľko ľudí by si nechalo ukradnúť svoje cenné informácie.

Hotspotom dali mená ako "Volím Trumpa!Free WiFi", "Volím Hilary!Free WiFi!" alebo aj oficiálne mená ako "Google Starbucks", "AT&TWiFi"
Zdroj: avast.com
Spoločnosť Avast počas svojho experimentu zistila, že viac než 1 200 ľudí sa pripojilo na ich hotspoty a až 69.3 % pripojených ľudí im odhalilo svoje identity.

Triky s hotspotmi už dávno nie sú novinkou pre hekerov, aj keď niektorí z vás o tom počujú po prvýkrát.
Najčastejšie sú hotspoty využívané v letoviskách, na udalostiach s veľkou návštevnosťou (olympijské hry, rôzne festivaly) alebo na konferenciách.
Zdroj: starbucks.com
Hekerom nahráva do kariet softvérová a hardvérová dostupnosť zariadení alebo programov, ktoré sa dajú zneužívať na tieto účely.
Free wifi hotspoty sú na každom rohu a stali sa každodennou súčasťou našich životov hlavne pre ľudí, ktorí veľa cestujú alebo navštevujú rôzne konferencie.
Hlavnú rolu tu hrá časová dostupnosť. Väčšinou vždy volíš WiFi, ktoré majú najsilnejší signál, sú prvé v zozname a nehľadíš pritom na svoju bezpečnosť.

Si ľahkou korisťou pre hekerov, keď sa pripojíš na ich hotspot, a práve preto by si mal byť veľmi opatrný.
Najčastejšie sa využíva útok MitM " Man in the Middle " - táto metóda umožňuje získať kópiu všetkých tvojich dát, ktoré prejdú cez prístroj hekerov na Internet a opačne (z internetu na ich prístroj a napokon k tebe).

Napriek tomu ale nie sú schopní získať úplne všetky informácie, pretože im v tom bráni protokol HTTPS ("Hypertext Transfer Protocol Secured"), ktorý zašifruje odosielané údaje (packety).
Okrem metódy MitM sa dokážu dostať aj do tvojho počítača alebo iného zariadenia a nechať tam softvér, najčastejšie Spyware alebo Malware, o ktorom nebudeš vôbec vedieť, ale bude potichu škodiť. Hneď ako sú vnútri, "majú kľúče od tvojho kráľovstva", t. j. tvoje osobné informácie, e-maily a predajú ich tomu, kto dá viac.

Zdroj: blog.digicert.com
Počas svojho pokusu spoločnosť Avast zistila nasledovné:
52.1 % ľudí malo zariadenie od firmy Apple, 41.4 % malo zariadenie bežiace na platforme Android a zvyšných 6.5 % malo zariadenie využívajúce operačný systém Windows Phone.

61.7 % používalo vyhľadávač Google a otvorilo si e-maily.
14.9 % navštívilo Yahoo!.
2 % navštívilo službu Spotify.
52.3 % malo nainštalovanú aplikáciu Facebook alebo Messenger.

Spoločnosť Avast celkovo zistila identitu 69.3 % zariadení a užívateľov.

Brániť sa proti týmto druhom útokov je vcelku jednoduché.
Pokiaľ veľa cestuješ, odporučili by sme ti zadovážiť si vlastný prenosný WiFi hotspot, ktorý budeš mať poruke a vždy dostupný.

Ak sa aj napriek tomu chceš pripojiť k free WiFi hotspotu, odporučili by sme ti WiFi, ktorá nevyžaduje prihlásenie alebo ktorú poznáte, máte overenú a nevyžaduje žiadne transakcie k pripojeniu.

A ak sa ti prvé dve riešenia nepáčili, skoč si do najbližšej pobočky tvojho operátora a opýtaj sa na druhy mobilného internetového pripojenia, ktoré poskytuje. Táto možnosť je zo všetkých najbezpečnejšia, pretože nikto ti nebude externe prezerať tvoje prijaté a odoslané informácie zo zariadenia.
Zdroj: anandtech.com


Zdroj titulnej foto: [fortunedotcom.wordpress.com](https://fortunedotcom.files.wordpress.com/2015/09/gettyimages-148172151.jpg?w=840&h=485&crop=1) **Zdroj: [blog.avast.com](https://blog.avast.com/2016/02/24/avast-free-wi-fi-experiment-fools-mobile-world-congress-attendees/)**