Výherca súťaže o FREE FLY VR-3D VIRTUÁLNE OKULIARE

· 1 min read
Výherca súťaže o FREE FLY VR-3D VIRTUÁLNE OKULIARE

Z veľkého počtu zapojených súťažiacich sme vybrali jedného čitateľa.

Prosíme výhercu, aby do správy poslal adresu na doručenie, a, samozrejme, gratulujeme.

Budeme radi, ak nám po čase používania napíšeš, ako si s okuliarmi spokojný. Určite sú zvedaví aj ostatní čitatelia.

Meno výhercu: Erich Stark