Vieš, čo znamená "i" v názvoch produktov Apple?

· 1 min read
Vieš, čo znamená "i" v názvoch produktov Apple?

Steve Jobs vydal svoj prvý iMac v roku 1998. Už vtedy sa ľudia zamýšľali nad "i"-čkom* na začiatku názvu produktu. Napadlo by vtedy niekomu, že sčasti súvisí s internetom?

Zdroj: aaplinvestors.net

Samozrejme, nie je to jediný význam tohto písmenka. Ďalší význam môže byť inšpirácia, informácia, inštrukcia... No znamená tiež individualitu, ktorú počas predstavovania iMacu prezradil bývalý šéf Apple.

Individualita predstavuje podstatnú časť marketingovej stratégie výrobcu aj dodnes. Odvtedy každý nový výrobok spoločnosti Apple nesie túto malú, ale podstatnú časť vo svojom názve. Existujú však aj výnimky, ako sú Apple Watch alebo Apple TV. Názvy týchto produktov neobsahujú "i", pretože obchodné značky iWatch a iTV získali iné spoločnosti, ktoré si ich chceli ponechať vo vlastníctve.

Zdroj: imore.com


Zdroj titulnej foto: adteachings.com
Zdroj: apple.stackexchange.com