Seriál: Krátke, ale zaujímavé fakty o Apple, ktoré pravdepodobne nevieš

· 1 min read
Seriál: Krátke, ale zaujímavé fakty o Apple, ktoré pravdepodobne nevieš

Keďže zaujímavých faktov o spoločnosti Apple je kvantum, rozhodol som sa z tejto témy spraviť seriál a pravidelne prinášať zaujímavosti z histórie spoločnosti Apple.

  1. Pred založením spoločnosti Apple predávali Steve Jobs a Steve Wozniak modré škatuľky za 100 $, ktorými "hekli" telefónny systém a umožnilo to volania do celého sveta. Jedným z prvých hovorov uskutočnených touto šikovnou škatuľkou bol hovor priamo do Vatikánu a Wozniak predstieral, že je Henry Kissinger. (V rokoch 1968 - 1975 bol poradcom prezidenta Nixona, pozn. autora). Wozniak sa chcel spojiť s pápežom, samozrejme, bez úspechu.

  1. Prečo sa volá Apple tak, ako sa volá?
    Keď sa Steva pýtali, prečo Apple, povedal, že preto, aby bol v telefónnom zozname pred Atari (spoločnosť, kde Steve Jobs pracoval pred založením Apple, pozn. autora).

  1. Steve Jobs oklamal Wozniaka.
    V čase, keď Jobs pracoval na hre Breakout pre Atari, Wozniak Jobsovi pomáhal. Mali sa rozdeliť 50/50. Atari zaplatilo Jobsovi za prácu 5 000 $, no on povedal Wozniakovi, že zarobili 700 $, tak si Wozniak odniesol 350 $.