Obľúbené položky v Apple Maps pre iOS 8

Obľúbené položky v Apple Maps pre iOS 8

Obľúbené položky v Apple Maps pre iOS 8

Pri prechode z iOS 7 na iOS 8 sa množstvo užívateľov sťažovalo na absenciu záložky “obľúbené“ v aplikácií Apple Maps. Záložka obsahovala často navštevované adresy, destinácie a iné geografické položky, ktoré si užívateľ manuálne uložil. Ku absencii resp. zrušeniu však nedošlo. Apple znova presadil filozofiu zjednodušovania a záložku nenápadne presunul do okna na vyhľadávanie adresy.

Po kliknutí do okna na vyhľadávanie sa nám zobrazí výber posledne zadaných adries, ako aj samotná záložka “obľúbené”, ktorá je označená hviezdičkou. Po otvorení ponuky máme na výber obľúbené položky, posledné použité adresy a adresy, ktoré máme pridelené v rámci nejakého kontaktu.

The Ghost Logo

Uloženie adresy do Obľubených

Pridržaním jedného prsta na požadovanom mieste na mape položím značku.

The Ghost Logo

Kliknutím na značku otvorím nastavenia a vyberiem piktogram pre zdieľanie z pravého horného rohu.

The Ghost Logo

Z ponuky vyberiem “pridať k obľubeným”, zadám názov a následne značku uložím

The Ghost Logo

Novo uloženú adresu nájdem v záložke “obľúbené”.

The Ghost Logo