iOS

Nastavenia iPhonu prehľadne a správne! Druhá časť

· 4 min read
Nastavenia iPhonu prehľadne a správne! Druhá časť

V predchádzajúcej časti série o správnom nastavení vášho iPhonu,, (či iného iOS zariadenia) sme vám priniesli detailne spracovanú a vysvetlenú prvú skupinu v menu "Nastavenia" (teda "Režim lietadlo" až "Operátor". Samozrejme v tomto dieli budeme pokračovať ďalej, a to veľmi dôležitým nastavením, ktoré dokáže doslova ničiť percentá vašej batérie - Hlásenia (Menu - Nastavenia - Hlásenia). Pod týmto pojmom si možno predstaviť upozornenia na zamknutej obrazovke, v "Centre hlásení" (vysúvacia lišta zhora), červené čísla na ikonách aplikácii, banery, či tkz. upozornenia na celú obrazovku s možnosťami. Prvý výber medzi "Zoradiť manuálne" a "Zoradiť podľa času" je veľmi dôležitý. "Zoradiť manuálne" nám ponúka možnosť zoradiť si v centre hlásení jednotlivé aplikácie tak, ako nám to najviac vyhovuje, stačí klepnúť na túto možnosť a následne vpravo hore na tlačidlo "Upraviť", potom len za stáleho držania prstu na ikone troch riadkov vedľa jednotlivých aplikácií presunúť tie, ktorých hlásenia chceme vidieť ako prvé nahor, a tie menej dôležité nadol (ak napríklad zvolíme poradie "Telefón", "Správy", "Mail", tak sa nám budú v centre hlásení alebo na zamknutej obrazovke neprijaté hovory zobrazovať najvyššie, pod nimi nové správy a pod nimi nové e-maily).
Zoraďovanie manuálne
Na druhej strane možnosť "Zoradiť podľa času" vôbec nehľadí na prioritu upozornenia a jednoducho zoradí hlásenia od toho najnovšieho po najstaršie. Osobne radšej volím "Zoradiť manuálne". Po zvolení jednej z možností postúpme ďalej na zoznam všetkých aplikácií rozdelený na dve skupiny "Zahrnúť" (horná skupina aplikácií, ktorým je dovolené upozorňovať nás určitým spôsobom) a "Nezahrnúť" (dolná skupina, pri ktorej sú akékoľvek upozornenia zakázané). Po klepnutí na ktorúkoľvek aplikáciu sa nám zobrazí menu s jej názvom a prepínačom "Povoliť hlásenia", ten v podstate rozhoduje, či nás aplikácia upozorniť môže (zapnutý) alebo nie. Po jeho zapnutí sú nám ponúknuté viaceré možnosti. "Zobraziť v centre hlásení" zapnite, ak chcete povoliť zobrazovanie hlásení v hornej vysúvacej lište, "Odznak na aplikácií" dovoľuje pripnúť na ikonu danej aplikácie v hlavnom menu červený kruh s počtom nových hlásení, po zapnutí "Zobraziť na zamknutej ploche" budú upozornenia samozrejme dostupné na zamknutej ploche pod hodinami. Posledný výber za seba hovorí už svojím názvom "Štýl upozornenia pri odomknutí", tu si teda vyberiete, akým spôsobom si želáte aby vás zariadenie upozornilo keď ho práve používate, keď zvolíte "Žiadne" upozornenie sa nezobrazí a bude dostupné len v centre hlásení (ak je to povolené), "Banery" sú hlásenia, ktoré sa diskrétne zobrazia v hornej časti obrazovky a po chvíli zmiznú a nakoniec "Upozornenia", tie si vyžiadajú vašu aktivitu, napríklad ak túto možnosť zvolíte pri "Správy", počas používania zariadenia vám uprostred obrazovky vyskočí hlásenie s dvomi voľbami "Zatvoriť" a "Odpovedať" a pokým na jednu z možností neklepnete upozornenie nezmizne.
Výber hlásení
To boli "Hlásenia", ďalej pokračujeme Nastavenia - Ovládacie centrum. Ovládacie centrum je vlastne lišta, ktorú možno vysunúť zospodu, nájdeme na nej ikony pre rýchle zapnutie a vypnutie "Režimu lietadlo", Wi-Fi, Bluetooth, "Nerušiť" či uzamknutie orientácie, ovládanie jasu, aktuálne prehrávanej hudby, "Airdrop" a "AirPlay" (ak je dostupné), zapnutie prisvietenia bleskom, časovaču, kalkulačky a kamery. Zapnutie voľby "Prístup zo zamknutej plochy" nám dovolí vysúvať túto lištu zo zamknutej plochy a "Prístup v aplikáciách" nám sprístupní jej vysunutie pri používanie akejkoľvek aplikácie, čo môže byť napríklad pri niektorých hrách často otravné.
Ovládacie centrum
Poslednou zástavkou tohto článku bude režim "Nerušiť" (Nastavenia - Nerušiť). Ten je možné zapnúť aj pri klepnutí na ikonu mesiačiku na spodnej vysúvacej lište (Ovládacie centrum). Keď je režim aktívny, zariadenie nás v podstate neupozorňuje na akúkoľvek aktivitu (závisí od nasledujúcich nastavení). Prepínač "Manuálne" v podstate len zapne alebo vypne tento režim. "Naplánované" nám dovoľuje zvoliť si časový úsek od...do..., v ktorom bude "Nerušiť" automaticky aktivovaný. V "Povoliť hovory" máme na výber medzi "Všetkých" (telefón nás upozorní na akýkoľvek prichádzajúci hovor), "Obľúbené" (zvoniť budú hovory od ľudí v skupine "Obľúbené" v aplikácií "Telefón"), Nikoho (všetky hovory budú stíšené) a ak máte vytvorené aj skupiny kontaktov budete ich mať na výber. "Opakovať hovory" po zapnutí dovolí vyzváňanie zariadenia ak sa vám niekto pokúša dovolať už druhýkrát v priebehu troch minúť (nemožno meniť ani koľkýkrát ani v priebehu akého časového úseku) a nakoniec menu "Stíšiť", kde máme na výber medzi "Vždy" (aj keď práve zariadenie používate nebude vyzváňať) a "Len ak je iPhone zamknutý" (zariadenie bude vyzváňať ak ho používate, ale ak je uzamknuté upozornenia budú stíšené). To bola druhá skupina nastavení.
Nerušiť

Related Articles

Týždňový newsfilter + Podcast #10
· 9 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #09
· 9 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #07
· 8 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #06
· 7 min read