Odporúčanie šéfredaktora

· 1 min read
Odporúčanie šéfredaktora

Dlho som rozmýšľal, či tento článok vydám, a napokon som sa rozhodol. Keďže Thinkapple.sk je úzko zameraný portál na moderné technológie zo sveta spoločnosti Apple, my ako redaktori nemáme veľa možností odovzdať čitateľom nejakú hlbšiu myšlienku.

Máme parlamentné voľby a s nimi aj možnosť posunúť Slovensko dopredu. Nechcem a nebudem vás nabádať, koho voliť. Chcem vám len odporučiť, aby ste využili možnosť slobodne vyjadriť svoj názor v blížiacich sa voľbách. Keďže čítam veľa názorov mladých ľudí, že ísť voliť je zbytočné, dovolím si nesúhlasiť.

Hlas každého z nás rozhodne o ďalšom smerovaní Slovenska.

Preto chcem vyzvať všetkých čitateľov Thinkapple.sk, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov, aby išli voliť, a tým sa zodpovedne podieľali na našej spoločnej budúcnosti.

Veď predsa každý z nás sa chce mať lepšie.

Šéfredaktor Thinkapple.sk