Kde sa vzalo „i“ v názvoch iMac, iPhone, iPad...?

Kde sa vzalo „i“ v názvoch iMac, iPhone, iPad...?

Názvy ako je iMac, iPhone, iPod, iTunes sú v súčasnosti tak často používané, že už sa nad ich pôvodom ani nezamýšľame. Čo však znamená to všade prítomné „i“ pre názvami spomínaných technológií?


Prvý výrobok s „i“ vo svojom názve bol iMac, ktorý v roku 1998 uviedol na trh Steve Jobs, ktorý prirovnal vzťah medzi „i“ a Macom k manželstvu. Počas svojho prejavu povedal: „iMac vznikol z manželstva vzrušenia z Internetu s jednoduchosťou Macintoshu. Dávame si za cieľ číslo jedna to, čo nám zákazníci povedali, že chcú počítač na to, aby sa dostali ku Internetu jednoducho a rýchlo.“


A tak od roku 1998 znamenalo „i“ v iMacu spojenie Internetu a osobného počítača Macintosch.
Avšak povestné „i“ znamenalo pre Steva Jobsa, a teda aj pre celú spoločnosť Apple, oveľa viac: „internet, individual, instruct, inform and inspire“. Predpona „i“ predstavuje všetko, čo má iMac za cieľ ponúknuť alebo v čom je lepší než ostatné technológie: internet, individualita, inštruovať, informovať a inšpirovať.


Zdroj: mshcdn.com


V roku 2007 bol verejnosti predstavený ďalší výrobok s „i“ v názve, bol to jeden z najviac revolučných výrobkov, iPhone.


Avšak keď na trh vstúpili nové smartwatch a TV, známa predpona zostala v úzadí. Namiesto iWatch a iTV bolo použité meno firmy, a tak vznikli Apple Watch a Apple TV. Možno sa spoločnosti zdalo, že známej predpony „i“ už stačilo a možno to bolo iba preto, že dnes už nie je potrebné oznamovať, že sa zariadenie vie pripojiť ku internetu. Pre väčšinu z nás už je táto funkcia samozrejmosťou.


Zdroj titulnej foto: mshcdn.com
Zdroj: mashable.com