Apple vydal iOS 10.3.1

Apple vydal iOS 10.3.1

Apple nečakane aktualizoval iOS. Aj napriek tomu, že Apple testoval iOS 10.3 pomerne dlho, vývojármi aj bežnými používateľmi, neboli vychytané všetky nedostatky. Preto Apple vydal malú aktualizáciu iOS vo verzii 10.3.1.

Najväčšia zmena je opravenie zraniteľnosti súvisiacej s wi-fi. Taktiež boli opravené viaceré, bližšie nešpecifikované chyby a vylepšená bezpečnosť systému.


Zdroj: macrumors.com


Aktualizácia je malá, v mojom prípade rovných 28 MB. Dá sa priamo nainštalovať ako over-the-air update alebo cez iTunes.

Aj napriek tomu že sa jedná o malú aktualizáciu, doporučujeme ti aby si si zálohoval dáta na tvojom iOS zariadení.

Zdroj titulnej foto: digitaltrends.com
Zdroj: macrumors.com