Ako si Macintosh musel kúpiť svoje meno

Ako si Macintosh musel kúpiť svoje meno

Za pomenovanie Macintosh nesie zodpovednosť americký inžinier a vývojár Jef Raskin. V januári 1978 sa stal 31. zamestnancom Applu . Na projekte Macintosh pracoval od začiatku. Keď Raskin odišiel, Steve Jobs dotiahol tento projekt do zdarného konca.


Pri pomenovaní slávneho počítača Macintosch sa Jef Raskin rozhodol, že vystúpi zo zaužívaného modelu kódovania výrobkov podľa ženských mien. Pokladal tento prvok pomenovávania za sexistický. Napríklad projekt Annie, ktorého sa mal pôvodne zúčastniť i Raskin, bol pomenovaný podľa dobre vybavenej kreslenej postavičky Little Annie Fannie, ktorá sa v tom čase často objavovala na stránkach časopisu Playboy.


Zdroj: haaretz.com


A tak Raskin pomenoval projekt podľa svojej obľúbenej odrody jabĺk. Zlé jazyky tvrdia, že iba napísal názov odrody nesprávne, ale keďže bol manažérom publikácií, je toto tvrdenie diskutabilné. Na svoju obranu Jef povedal, že jeho „zlý pravopis“ bol zámerný, pretože sa chcel vyhnúť konfliktu so spoločnosťou McIntosh Laboratory, ktorá bola výrobcom hi-fi systémov.


Avšak ani napriek zmene mena z McIntosh na Macintosh sa nevyhla spoločnosť Apple problémom pri zavádzaní značky na trh. Keď chceli v roku 1982 túto obchodnú značku použiť, ich žiadosť bola zamietnutá, pretože foneticky porušili ochrannú známku spoločnosti McIntosh Laboratory.


Zdroj: roger-russell.com


Steve Jobs napísal 16.novembra 1982 list prezidentovi McIntosh Labs Gordonovi Gowovi a žiadal ho o povolenie značku použiť: „S názvom Macintosh sme veľmi spojení. Tak ako každé dieťa i náš produkt si vytvoril veľmi presnú osobnosť“. Jeho žiadosť však Gow na základe rady právnika zamietol.


Určitú dobu Apple zvažoval skrátenie názvu na MAC, ale keď sa spoločnosti podarilo koncom marca 1983 získať licenciu na meno Macintosh, bolo rozhodnuté. Apple dieťa si konečne mohlo ponechať vlastné meno. V roku 1986 zakúpila spoločnosť ochrannú známku úplne.


Podľa neoficiálnych zdrojov zaplatila spoločnosť Apple 100,000 dolárov za meno Macintosh. Avšak v zákulisí sa šepká, že suma bola podstatne vyššia.


Zdroj titulnej foto: forbesimg.com
Zdroj: macworld.co.uk