mac

3 druhy čakacích kurzorov - aký je medzi nimi rozdiel?

· 1 min read
3 druhy čakacích kurzorov - aký je medzi nimi rozdiel?

Určite vidíš nerád, keď sa ti kurzor na počítači zmení zo šípky na niečo iné. Používatelia Mac OS X sa často na fórach sťažujú na rotujúce volejbalové či plážové lopty, veterníky, slnečníky, hodinky… Opisujú tak tri druhy kurzorov, ktoré značia zaneprázdnenosť aplikácie. Závisí len od druhu aplikácie, ktorý z nich sa objaví:

Dúhové koliesko

Tento kurzor môžeš vidieť najčastejšie, pretože je to štandardný kurzor pre indikovanie zamestnanej aplikácie. Objavuje sa, ak aplikácia nedokáže spracovať údaje, ktoré sú používateľom zadávané, a nie je schopná odpovedať skôr, ako uplynú približne tri sekundy. Dúhové koliesko sa nevzťahuje na celý systém a všetky spustené aplikácie. Práve naopak, zmení sa opäť na šípku, ak neodpovedajúcu aplikáciu presunieš do úzadia.

Modré koliesko

Dá sa vidieť, ak je nejaká časť webového obsahu v stave čakania. Ide o Flash, JavaScript, CSS alebo čokoľvek iné. Okrem webového obsahu sa s týmto druhom kolieska stretneš pri aplikáciách, ktoré používajú programovací jazyk Java.

Hodinky

Tento starý kurzor sa na počítačoch Mac objavoval ešte pred OS X verziami operačných systémov od spoločnosti Apple. Najpravdepodobnejším dôvodom jeho prítomnosti je, ak aplikácia používa staré rozhranie pre programovanie aplikácií nazývané Carbon. Objavuje sa aj pri aplikáciách, ktoré nie sú natívne robené pre Mac OS X alebo nepoužívajú bežné Cocoa rozhranie.

Zdroj: lifehacker.com

Related Articles

Týždňový newsfilter + Podcast #10
· 9 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #09
· 9 min read
Týždňový newsfilter + Podcast #07
· 8 min read
Týždňový newsfilter + Podcast  #01
· 8 min read
Remotely - prezeraj svoj Mac na diaľku
· 2 min read